راه های ارتباطی برای تعیین وقت مشاوره

09199100315  -  02126473180

saeed ghiasvand konkoor slide

چگونه در کنکور موفق شویم بررسی، تحلیل و راه حل موفقیت در کنکور

نقش ارزنده و بسیار مهمی كه برنامه ريزي اصولی آ‎موزشي در موفقيت دانش آموزان و داوطلبان كنكور دارد ، بر كسي پوشيده نيست . برنامه ريزي آموزشي اصولي و دقيق ، مي تواند راه حل هاي عملي و مؤثري را براي موفقيت داوطلب ارائه نمايد . داوطلب با بكارگيري دقيق و پیوسته آنها مي تواند بر مشكلات خود پيروز شود.

 چگونه مي توان در كنكور موفق شد ؟

اين سؤال همواره ذهن اغلب دانش آموزان ، داوطلبان كنكور و پدران و مادران را به خود مشغول كرده است . پاسخ درست و دقيق ، آگاهانه و كارشناسانه و دور از اغراض شخصي و تجاري مي تواند پيمودن راه موفقيت را آسان كند .

نقش ارزنده اي كه برنامه ريزي آ‎موزشي در موفقيت دانش آموزان و داوطلبان كنكور دارد ، بر كسي پوشيده نيست . برنامه ريزي آموزشي اصولي و دقيق ، مي تواند راه حل هاي عملي و مؤثري را براي موفقيت داوطلب ارائه نمايد . داوطلب با بكارگيري دقيق آنها مي تواند بر مشكلات خود پيروز شده و هر چه بهتر و بيشتر در جهت موفقيت خود گام بردارد . 

برنامه ريزي آموزشي بايد از سالهاي قبل و حداقل از اولين سال تحصيلي در دبيرستان مورد توجه قرار گيرد و در مقاطع مختلف تحصيلي ويژگيهاي آن رعايت شود .


مي توان گفت برنامه ريزي آموزشي دو وجه دارد كه مكمل يكديگر هستند . يك وجه آن به فرد برنامه ريز مربوط مي باشد كه بايد فردي آگاه ، با صلاحيت ، مجرب و بدون اغراض شخصي باشد و وجه ديگر آن دانش آموز يا داوطلب است كه بايد ويژگيهائي را دارا باشد و يا آن ويژگيها را در خود ايجاد كند . برنامه ريزي بايد با هدفها آغاز شود .


يك داوطلب كنكور در اولين قدم خود در جهت برنامه ريزي بايد به اين سؤالات پاسخ گويد :

1- چه هدفي دارم ؟
2- آيا به هدف و خواسته خود ايمان دارم ؟
3- براي رسيدن به اين هدف چه كار بايد كرد ؟
4- با احساس ضرورت براي برنامه ريزي از چه كساني كمك بگيرم ؟
5- چگونه به وظائف و كارهاي لازم جامه عمل بپوشانم ؟
6- چگونه مي توانم روزبه روز بهتر عمل كنم ؟

 

05 movafaghiat


در اين مقاله بطور فشرده فقط به اهميت برنامه ريزي و نقش آن در موفقيت داوطلبان كنكور اشاره مي كنيم و پرداختن به جنبه هاي عملي برنامه ريزي آموزشي و وظائف داوطلبان را بهفرصت ديگري مي گذاريم .

 

 - چند تعريف برنامه ريزي ;

براي برنامه ريزي تعاريف متعددي وجود دارد كه هر يك از آنها بيانگر ديدگاه ويژه تعريف كننده و وابستگي او به حوزه علم و دانش خود و يا گروههاي خاص اجتماعي است . در زير به چند تعريف اشاره مي شود ;

ــ برنامه ريزي عبارت است از طرح تدابيري كه بتوان به مناسب ترين صورت از منابع و امكانات موجود براي نيل به هدفهاي مطلوب استفاده كرد .
ــ برنامه ريزي فراگردي است مداوم ، حساب شده و منطقي ، جهت دار و درونگر ، به منظور هدايت و ارشاد فعاليت هاي جمعي و فردي ، براي رسيدن به هدفهاي مطلوب .
بطوركلي مي توان گفت ، برنامه ريزي تلاش مجدانه براي رسيدن به اهداف است . برنامه ريزي حركتي گام به گام ، هوشمندانه و منطقي براي رسيدن به هدف و موفقيت است . برنامه ريزي ، تجسم و طراحي وضعيت مطلوب در آينده است و بالاخره برنامه ريزي حركتي فعال و مؤثر براي دستيابي به خواسته ها مي باشد .

 

- چند تعريف برنامه ريزي :

براي برنامه ريزي تعاريف متعددي وجود دارد كه هر يك از آنها بيانگر ديدگاه ويژه تعريف كننده و وابستگي او به حوزه علم و دانش خود و يا گروههاي خاص اجتماعي است .

در زير به چند تعريف اشاره مي شود :


ــ برنامه ريزي عبارت است از طرح تدابيري كه بتوان به مناسب ترين صورت از منابع و امكانات موجود براي نيل به هدفهاي مطلوب استفاده كرد .
ــ برنامه ريزي فراگردي است مداوم ، حساب شده و منطقي ، جهت دار و درونگر ، به منظور هدايت و ارشاد فعاليت هاي جمعي و فردي ، براي رسيدن به هدفهاي مطلوب .


بطوركلي مي توان گفت ، برنامه ريزي تلاش مجدانه براي رسيدن به اهداف است . برنامه ريزي حركتي گام به گام ، هوشمندانه و منطقي براي رسيدن به هدف و موفقيت است . برنامه ريزي ، تجسم و طراحي وضعيت مطلوب در آينده است و بالاخره برنامه ريزي حركتي فعال و مؤثر براي دستيابي به خواسته ها مي باشد .

 

1- مطابق با واقعيات ، دور از تخيلات و رؤياها هستند .
2- طرح ها و تدابير رسيدن به آنها با توجه به منابع ، امكانات و محدوديت ها تهيه و يا انديشيده مي شوند . به اين ترتيب ، طراحـي و نقشه كشيدن براي نيل به هدفها را برنامه ريزي مي گويندنهايت اينكه بعضي برنامه ها واقع بينانه طراحي مي شوند و بعضي ديگر حالت آرزوئي و خيالي دارند. برنامه ريزي آموزشي عبارت است از پيش بيني و تهيه فرصت هاي يادگيري براي فرد يا افراد مشخص به منظور نيل به آرمان ها و هدف هاي آموزشي .

مفهوم و اساس يك برنامه ريزي آموزشي اين است كه داوطلب ضروريات موجود را در زندگي خود از يك سو و آموزش و يادگيري را از سوي ديگر درك كرده و هر كار لازم را در جاي خود انجام دهـد اعتدال و ميانه روي را مراعات كند ، يعني برنامه آموزشي خود را به گونه اي تهيه كند كه مطالعه ، تفريح ، استراحت ، تغذيه ، ورزش و… همه مناسب و كافي باشد . پرخواني ، فشار بيش از اندازه ، كم كردن وقت استراحت ،حذف كامل تفريح و سرگرمي ، تغذيه ناكافي ، عدم فعاليت بدني و ورزشي ، زيان آور است و كار يادگيري را خسته كننده و زيانبار مي كند . داوطلب در طول روز وقت زيادي براي مطالعه ،استراحت ، تفريح و ورزش دارد ، كه با برنامه ريزي و جلوگيري از اتلاف وقت به همه ضروريات زندگي خود مي تواند جامه عمل بپوشاند .

- اهميت برنامه ريزي آموزشي

تجربه ما نشان داده است كه 24 ساعت در يك شبانه روز وقت بسيار زياد و كافي مي باشد . اگر داوطلبي در شبانه روز حتي 8 ساعت بخوابد و 8 ساعت هم استراحت و وقت گذراني داشته باشد ، باز هم مي تواند در هر روز 8 ساعت ، و يا در هر هفته 56 ساعت و در ماه 240 ساعت و در طي ده ماه 2400 ساعت درس بخواند . اين مقدار ساعت مطالعه بسيار قابل توجه است . اكنون در نظر بگيريد ، اگر همين داوطلب بتواند فقط يك ساعت در روز به ساعت مطالعه درسي خود اضافه كند در طي مدت فوق چه اندازه افزايش ساعت مطالعه خواهد داشت . بنابراين بايد از افراط و تفريط دوري كرده و سعي شود ، برنامه آموزشي با واقعيت هاي زندگي هماهنگ و منطبق باشد . برنامه ريزي آموزشي ، استفاده هوشمندانه از وقت ، توانائي و امكاناتي است كه هر فرد در اختيار دارد . بنابراين كسي كه براي رسيدن به اهدافش برنامه ريزي مي كند ، از به هدر رفتن اوقات ، استعدادها و امكانات خود جلوگيري مي كند .

 1- برنامه ريزي آموزشي ، باعث دقت و نظم در انجام كارهاي آموزشي روزانه فرد مي شود و كارها بصورت هماهنگ و منظم در مي آيد .

2- برنامه ريزي آموزشي يكي از روشها و راه حل هاي مؤثر در از بين بردن اضطراب و نگراني هاست . اكثر دانش آموزان و داوطلبان كنكور با نزديك شدن زمان امتحانات ، مضطرب و نگران مي شوند و با عجله و شتاب در فرصت اندك درس ها را مطالعه مي كنند و مسلما نتيجه خوبي بدست نمي آورند . از اين رو، برنامه ريزي به داوطلبان كمك مي كند تا به تدريج درس ها را بخوانند و بياموزند و نتيجه مطلوب را در امتحانات بدست آورند . بنابراين اگر از اولين روز سال تحصيلي ، برنامه منظم آموزشي و هدف دار وجود نداشته باشد ، حجم انبوه دروس روي هم انباشته مي شود ، و نتيجه اينكه داوطلب بتدريج به بي برنامه گي محض كشيده شده و در نهايت نگران و نااميد ميشود .

3- برنامه ريزي آموزشي ، در افزايش ميزان درك و يادگيري داوطلب تاثير فراواني مي گذارد و علاوه بر اين داوطلب را از سرگرداني و نگراني نجات ميدهد. زيرا در بسياري از موارد ،داوطلب براي مطالعه آماده مي شود ، ولي نمي داند چه درسي را بخواند ، چه مقدار از كتاب و چه مدت زمان مطالعه كند و حتي نمي داند چگونه مطالعه كند . از اين رو مدتي را صرف فكر كردن در مورد اين موضوعات كرده و پس از مدتي يا بكلي از مطالعه كردن نااميد مي شود ويا اينكه بطور پراكنده و بي هدف چند ساعتي را مطالعه مي كند ،مطالعه پراكنده و نامنظم نمي توان پشتوانه اي براي مطالعات بعدي باشد .


4- برنامه ريزي آموزشي ، در واقع استفاده درست و منطقي از اصل ( بازتاب شرطي ) است . بازتاب شرطي ، يك موضوع روانشناسي مؤثر در يادگيري است .بهره برداري از مساله بازتاب شرطي،روشي مؤثر در بالا بردن ميزان دقت ، كارايي و توانايي مغز است . با توجه به اين نكته داوطلب ميتواند با كوشــش نسبتا كمتـر، بيشتـرين مطالب را بياموزد زيرا پژوهشگران دريافته اند، چنانكه كاري را در يك زمان معين و مكان مشخص انجام دهيم و مدتي آن راتكراركنيم ،مغــز ماپس از گذشت مدتي با ايجاد همان شرايط، خودرا آماده همان كار ميكند (شرطي شدن )


5- برنامه ريزي آموزشي ، در داوطلب ايجاد علاقه ميكند، اگر داوطلب به صورت منظم برنامه آموزشي خودرا انجام دهد، با پيشرفت تدريجي و ياد گيري منظم احساس آرامش و رضايت خواهدكرد. همين دستاورد براي انجام كار بيشتر و يادگيري بهتر زمينه مناسبي را فراهم ميكند .

برعكس دركار بدون برنامه ريزي ، درس ها روي هم انباشته ميشود و يادگـيري دچار اشكال ميگرددهمين امر باعث مي شود كه داوطلب به مرور زمان احساس بي حوصلگي ، عقب ماندگي و ضعيف بودن بنمايد و با فكركردن به شكست و ناكامي از درس و مطالعه متنفر شده ومنزوي شود.

- نكاتي كه بايد در برنامه ريزي آموزشي مورد توجه قرارداد :

1- واقع گرا بودن برنامه : برنامه آموزشي بايدبا توجه به ويژ گيهاي شخصي و نيازهاي آ موزشي هر فرد تهيه گردد. اين يك اصل بسيار مهمي است، اساس كار برنامه ريزي آموزشي ما از پنج اصل زيرتشكيل شده است :

الف – نگاه به گذشته: منظور اين است كه داوطلب در شروع كار، خودرا آنچنان كه هست در نظر بگيرد وبراي ارزيابي خود،به زندگي گذشته،عادات قبلي مطالعاتي،امكانات ، شرايط ومشكلات و نظايرآن توجه كند. البته داوطلب ميتواندبا تصميمات و تغييرات برنامه عادات قبلي را كاملا ترك كرده و شيوه هاي بهتري را انتخاب كند.


ب – برنامه هر فردي مخصوص خود آن فرداست: هر فردي شرايط و ويژ گيهاي خاص خودرا داردوبا هيچ كس قابل مقايسه نيست. بنابراين برنامه هاي آموزشي تقليدي ،دستوري وتوصيه اي نمي تواند براي فردي مفيد واقع شود.فرد بايد خود برنامه ريز خود باشيد.


ج – مقياس زماني برنامه يك هفته است : برنامه ريزي و اجراي آن بطور روزانه نمي تواند موفق باشد،زيرا كه زندگي روزمره انساننه براساس يك قاعده ،بلكه با استثناهاي زيادي همراه است و اگر يك روز برنامه اجرا نشود روز هاي ديگر را نيز متاثر ميسازد .امامدت زمان يك هفته براي جبران تغيير، كنترل و ارزيابي مناسبترين زمان است.


د - اصلي ترين نقش را در برنامه ريزي خود داوطلب دارد: هر فرد با توجه به اهداف،انگيزه ها،تلاش و پشتكار خود مي تواندبرنامه اي پويا و فعالي را اجرا كند.


ذ – رقيب اصلي داوطلب در كنكور خود اوست: همچنانكه گفته شد ،داوطلب بايد اولا خودرا با خودش مقايسه كند، ثا نيا،تلاش كند كه امروزش بهتر از ديروزوفردا بهتر از امروز باشد.


2-انعطاف پذير بودن برنامه: برنامه بايد انعطاف پذير باشد. يعني اگر براي داوطلب اتفاق غير مترقبه اي پيش آمد و او را از اجراي برنامه طرح ريزي شده بازداشت ، بتواند با آرامش لازم وقت تلف شده را جبران كرده و جريان برنامه را ادامه دهد . در اين مورد تدوين برنامه آموزش هفتگي كه در بالا توضيح داده شد مي تواند انعطاف پذيري برنامه را كاملا برآورده سازد .


3-تنوع در مطالعه: اگر موضوع درس ها يكنواخت ويا شبيه به هم باشد،باعث خستگي ميشوند،ولي چنانچه بين دروس مختلف ، تنوع موضوع وجود داشته باشد تمركز ويادگيري بهتري بوجود مي آيد.


4- استراحت در هنگام مطالعه: براي افزايش بازدهي مطالعه، لازم است بعد ازهر پنجاه دقيقه مطالعه ده دقيقه استراحت كوتاه مدت ، بعد از هر سه پنجاه دقيقه ، نيم ساعت استراحت كامل وجود داشته باشد.


5- استراحت آخر هفته ( نيم روز) : لازم است در پايان يك هفته كارو تلاش ، نيم روز استراحت كامل در نظر گرفته شود.در اين فرصت ،استراحت،تفريح،نظافت،گردش و كارهاي ضروري ديگرمي تواندداوطلب راازنظر روحي و جسمي براي هفته آ ينده كاري ، كاملا آماده كند.


6- ايمان به هدف : داوطلب بايد با شدت و قدرت هر چه تمام تر به آنچه كه تصميم گرفته و برنامه ريزي كرده عمل كند و با اشتياق و علاقه در برابرمزاحمتها ، كشمكشها و احساسات زود گذر مقاومت كرده واز هرلحظه بخوبي بهره برداري كند و براي بدست آوردن اين عادت بكوشد . آنچه داوطلب را در اجراي يك برنامه در نهايت پيروز ميكند ، ايمان به هدفي است كه مي خواهد به آنها دست يابد .

 

" به شما ايمان ميدهيم امكاناتي داريم كه هيچ مجموعه آموزشي در تهران ندارد و توانايي خدماتي را داريم كه بسيار نو و براي موفقيت شما طراحي شده است."

 

" در اين مقاله سعي شد به اختصار اهميت برنامه ريزي در امر آموزش ذكر گردد انشاء الله در زمان ديدار شما اطلاعات كامل در اختيار شما قرار ميگيرد ."

 

سعید غیاثوند | مشاور و برنامه ریز کنکور

موفق باشيد

راه های ارتباطی با سعید غیاثوند

locationآدرس آموزشکاه : تهران، رسالت، خیابان هنگام، نرسیده به فرجام، ساختمان عتیق، پلاک ۳۹، واحد ۱۳
mobileموبایل : 09199100315 تعیین وقت
phoneشماره تلفن : 02126473180
instaاینستاگرام: saeed-ghiasvand-konkoor

حاضرین در سایت

ما 33 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار سایت

کاربران
4
مطالب
36
نمایش تعداد مطالب
995

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای سعید غیاثوند محفوظ می باشد | طراح سایت ابراهیم پور